Joop's toekomstvisioenen

Joop's

toekomstvisioenen

 

 

Joop in 2014 Joop in 2024

Joop Dollekamp

 

 

 

 

 

Inspiratiesessie

 

Back to Joop’s Future

Dit is niet Joop's Homepage, maar soms (zoals nu) Joop's Beginpagina.

Waarom?

Omdat ik op donderdag 27 oktober een inspiratiesessie mag houden op

het Congres Back to the Future in Rotterdam.

 

De organisatoren van dit evenement voor het topmanagement (directeuren, afdelingshoofden en teamchefs) van de gemeente Rotterdam hebben mij uitgenodigd voor een inspiratiesessie van een half uurtje.

 

Dit naar aanleiding van mijn toekomstvoorspellingen uit 2001 die hieronder staat.

 

Oja ... Rotterdammers: mail me als je vragen, opmerkingen hebt

joop@joopdollekamp.nl

'Zou ik leuk vinden.'

 

Tot donderdag 27 oktober !!

In 2001 kwam de volgende uitnodiging van

De Jonge Honden bij ROEZ

van de gemeente Groningen

De toekomst is onvoorspelbaar.

Je weet nooit

wat je tegenkomt.

 

Verleden heb je,

toekomst moet je maken.

Het heden is precies even raadselachtig als de toekomst.

 

Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen.

 

Het heden is niet meer dan een moment tussen verleden en toekomst.

De beste profeet voor de toekomst is het verleden.

Het heden is zwanger van de toekomst

De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creëren.

Wij lenen vaak van de toekomst om de schulden van het verleden te betalen.

 

Energie is dé fundamentele basis van onze techno-industriële structuur

 

"De Nederlandse economie moet om economische redenen onafhankelijk worden van olie en gas."

 

 

"Elke euro investering in de groene economie levert ons

uiteindelijk drie euro op."

 

"Deze stapeling van crises is een zegen. Crises vormen de ideale voedingsbodem voor transities."

 

Deze uitspraken zijn van Jan Rotmans

 

 

Achterover leunen in je stoel en bedenken hoe de toekomst er uitziet? Of uit je raam kijken en zien hoe je omgeving er op dit moment uitziet?

 

Ook de ontwikkelingsvisies van de diensten komen er niet helemaal uit. Er wordt weinig naar buiten, naar elkaar of naar een toekomst gekeken. Zo luidt in ieder geval het commentaar van het College.

 

Wij dagen je bij deze uit een visie te verbeelden!

 

Een visie op

(1) De gemeentelijke organisatie in 2015;

(2) De inhoud van je eigen functie in 2015; of

(3) De huisvesting van de organisatie in 2015

Hoe en met wie je deze visie wilt verbeelden, maakt niet uit. Het kan door middel van een verhaal, een foto, een schilderij, een tekening, een gedicht, een lied. Inspireer en verras jezelf en anderen …

 

Maar zo makkelijk kom je er niet vanaf. We willen, wanneer je eenmaal je visie in een vorm hebt weten te vangen, van je weten welke 3 stappen je nu, morgen dus, al kan zetten of kan laten om die visie dichterbij te brengen. Ga er maar aanstaan!

 

Natuurlijk heeft iedereen het druk en zijn alleen leuke woorden veelal niet genoeg om beweging te creëren.

 

Daarom is er in elk van de 3 visie-categorieën een leuke 1e prijs t.w.v. ƒ150 (€ 68) en 2e prijs (t.w.v.

ƒ75 (€ 34) te winnen. Verder zijn er nog 6 troostprijzen, elk met een waarde van ƒ 20 (€ 9). Tenslotte krijgt iedereen die de handschoen oppakt een kleine attentie.

 

Je inzending kan tot uiterlijk 1 juni 2001 opgestuurd of gemaild worden naar: Gerieke Masselink, Dienst OCSW, Afdeling OZL, kamer 3.20, Postbus 268, 9700 AG Groningen, G.Masselink@ocsw.groningen.nl of germas1o@ocsw. Vermeldt bij de inzending je naam, dienst, afdeling, telefoonnummer en e-mailadres.

 

De beoordeling van de visies is in handen van de zogenaamde Projectgroep Externe Analyse, bestaande uit Maya Bryobhokun, Gerieke Masselink, Brigitte Niemeijer, Mare Riemersma en Christiaan Zandt. Als je een prijs wint, dan krijg je dat persoonlijk van ons te horen.

 

Over de uitslag valt absoluut te corresponderen en discussiëren!

 

De prijsuitreiking zal tenslotte plaatsvinden op vrijdagmiddag 22 juni 2001 tijdens een speciale ‘Externe Analysehappening’. Op deze middag zullen alle inzendingen tentoongesteld worden.

 

Ga de uitdaging aan en geef je visie op de gemeente Groningen in 2015!

 

Succes!

 

Voor vragen over de wedstrijd kun je contact op nemen met Gerieke Masselink (tel: 6283) of Christiaan Zandt (tel. 6268).

 

=========================================

 

 

Op die uitnodiging ben ik in gegaan met "mijn toekomst-voorspelling" voor 26 april 2015.

 

Helaas heb ik het nooit opgestuurd. Dus geen prijsje.

 

 

Joop's

toekomstvisioenen

26 april 2015

 

"Een bijzondere dag. Net als vele overigens, maar deze was voor Joop Dollekamp wel heel bijzonder. Hij werd niet alleen 61, maar hij moest ook aangeven wat hij de laatste 9 jaar van zijn werkzame leven zou willen doen.

 

Na het laatste advies over de privatisering werd zijn werkgroep "Verzelfstandiging Overheidstaken" opgeheven en de Regiobestuurder (Herrn Muhammed Ait Tami) had hem verzocht om de komende jaren speciaal afgezant te willen worden in Zuid-Europa. Vanwege zijn expertise? Of wilden ze hem gewoon lozen en hadden ze een warm Europadeel uitgezocht?

 

Hij zette zijn gebruikelijke drie mokken eikeltjeskoffie en overdacht zijn leven.

 

Geboren in 1954. "Wakker geworden" zoals hij dat zelf altijd zei, in 1970 op 16 jarige leeftijd. Verdiept in het communisme, mei-68, de Kabouters, de provo's en Oranjevrijstaat.

 

Ja ... aan alles wat links was had hij een beetje meegedaan. Zelfs de RAF in Duitsland had in de 70-er jaren van de vorige eeuw zijn sympatie. Nee: niet de methoden, zei hij altijd, maar de ideologie.

 

Hij was woedend, toen zijn oom in 1977 bij de treinkaping van Wijster zei: "Tegen de muur met dat tuig."

 

Geinteresseerd in Marx, Lenin en uiteraard Che . Che Quevara hing in 2001 nog op een t-shirt in zijn tot jongenskamer ingerichte werkkamer.

 

In 1979 "op vakantie" naar Rusland, oh nee dat mocht je niet zeggen: de Sovjet Unie. Uit nieuwsgierigheid, maar ook omdat hij zich niet kon voorstellen dat daar de dreiging vandaan kwam waardoor we al die atoombommen zouden moeten maken.

 

Joop was één van de weinigen die de verzorgingsstaat nog had meegemaakt. Die zijn naamgenoot Den Uyl nog had meegemaakt en die daarna de teloorgang van de parlementaire democratie had zien gebeuren.

 

KootenBie hadden in de 80-er jaren van de vorige eeuw een wel zeer vooruitziende blik met de Tegenpartij en hun leuze: "Geen gezeik, iedereen rijk". Daar kwam het uiteindelijk wel op neer en het was beschamend, maar bij KootenBie wel lachen.

 

Na de verkiezingen van 2006 toen het opkomstpercentage onder de 20 % was, heeft de democratie zichzelf opgeheven en was het blijkbaar tijd voor een technocratische regering. Daarna werden in 2008 ook de gemeenteraden en provinciale staten opgeheven en ontstond een Regiobestuur. Deze was vanuit Europa ingevoerd en werd geleid door benoemde bestuurders.

 

Was hij wel fanatiek genoeg geweest? Heeft hij zich wel genoeg ingezet voor de minderbedeelden in onze samenleving ? Of was hij toch een soort salonsocialist ? Links praten en rechts doen of juist nalaten?

 

Na zijn veertigste had hij dat gevoel wel een beetje. God ja ... hij ging mooie auto's in één keer leuk vinden. Hij huurde dan wel, maar dat was niet vanwege het milieu, maar omdat de auto anders toch maar stilstond en dus gewoon geld kostte.

 

Ging het hem om carriere maken ? Neen, het ging hem om leuke dingen doen en genoeg geld verdienen om die leuke dingen te kunnen doen. Verantwoordelijkheid heeft hij nooit geschuwd, maar te veel kon hij domweg niet aan, maakte hem niet gelukkiger.

 

Plotseling vindt hij een stuk getiteld "2015 begint vandaag" uit het voorjaar van 2001. Hij deed toen blijkbaar mee aan een project van de toenmalige zgn. Jonge Honden bij de dienst RO/EZ van de gemeente.

 

Daarin moest je aangeven hoe de gemeentelijke organisatie, je eigen functie en de huisvesting van je organisatie eruit zou zien in 2015.

 

Ach wat schattig, die Jonge Hondjes dachten al net als toen hij nog een jong hondje was (1979 op z'n 25-ste): dat de toekomst te voorspellen zou zijn.

 

Hij herinnert zich plotsklaps weer waarom hij meedeed.

 

Niet om de toekomst te voorspellen, niet om zijn idealen aan te geven. Welnee, puur uit nostalgie. Kon hij mooi eens opschrijven wat zijn levensverhaal tot dan toe was en hoe het misschien verder zou kunnen gaan verlopen.

 

Het verhaal dat hij nu weer herlas was absoluut niet zijn droom of ideaal. Integendeel: het was een soort doemdenken. Gebaseerd op een televisieserie die hij in die tijd zo mooi vond: God hoe heette die serie ook al weer. Dat ging over 2010. Nou ja, … die serie zat er in ieder geval uiteindelijk niet ver naast.

 

Na 2010 is het allemaal nog erger geworden."

Transitie: wat is dat?

 

Het is nu bijna 26 april 2013

 

Ik werd laatst getroffen door het TV-programma 'VPRO-Tegenlicht" over transitie en met ene professor Jan Rotmans.

Maar wat is dat nou eigenlijk: transitie?

 

Volgens Wikipedia is het het volgende:

"Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu".

 

Verleden

 

Een bekende transitie uit het verleden was de transitie van steenkool naar aardgas als belangrijkste energiedrager. Dit vergde systeeminnovaties voor aardgaswinning en distributie, woningbouw en de ontwikkeling van (huishoudelijke) apparatuur. Destijds leek het onvoorstelbaar dat steenkool niet langer gebruikt zou worden en dat aardgas de toekomst zou worden.

 

Andere transities waren de overgang van een industriële economie naar een diensten-economie, en de demografische transitie van een hoog naar een laag sterfte- en geboorte-cijfer in West-Europa tussen 1750 en 1960.

 

Heden en toekomst

 

In de huidige maatschappij worstelen diverse sectoren en domeinen -landbouw, verkeer en vervoer, waterbeheer, energievoorziening, bouwsector en gezondheidszorg- met hardnekkige, langslepende problemen van 'onduurzaamheid' die alleen door middel van transities op te lossen lijken te zijn.

 

Voor het bewerkstelligen van die transities zijn tal van samenhangende 'systeeminnovaties' nodig: vernieuwingen op het niveau van technologieën, regels en organisatievormen.

 

Transities duren vaak lang, tot zelfs meerdere generaties, en vergen de steun en inzet van bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennis-instellingen en burgers, als onderdelen van maatschappelijke netwerken.

 

De afgelopen jaren is men zowel wetenschappelijk als in het beleid druk bezig met het experimenten met nieuwe vormen van sturing speciaal gericht op deze transities naar duur- zaamheid, onder de noemer transitie-management.

 

Ook vanuit de maatschappij worden diverse initiatieven ontplooid. Voorbeelden daarvan zijn de lokale gemeenschappen die onder de noemer van Transitiestad (Transition town) zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven duurzamer te maken.

 

Termijn

 

Omdat transities structurele veranderingen zijn die een grote impact op de samenleving hebben, veronderstellen ze ook de nodige tijd om die verandering te kunnen laten plaatsvinden. Als die tijd niet beschikbaar is, en de verandering dus op korte tijd moet plaatsvinden, dan gaat ze gepaard met grote overgangsmoeilijkheden. We spreken dan eerder over een revolutie.

 

Hopkins spreekt spreekt daarom over de nood om de verandering tijdig voor te bereiden. Hij stelt dat de maatschappij de keuze heeft om kiezen voor een transitie, waarbij de samenleving zich gedurende 1 à 2 decennia voorbereidt op een toekomst met bijvoorbeeld minder energievoorzieningen. Indien we ons hierop niet voorbereiden, en de transitie haar tijd dus niet gunnen, zal er eerder sprake zijn van een revolutie. De verandering wordt dan op een niet-comfortabele en vaak gewelddadige wijze door externe factoren opgedrongen.

Literatuur"

 

Er is ook een hoogleraar transitie

Prof. dr. ir. Jan Rotmans.

 

Jan Rotmans is een maatschappelijk gedreven wetenschapper, met ruim 200 publicaties op het gebied van klimaat-verandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties.

 

Na zijn promotieonderzoek en zijn werk bij RIVM werd hij in 1997 professor bij de Universiteit van Maastricht (ICIS: International Centre for Integrative Studies). In september 2004 heeft hij het onderzoeksinstituut DRIFT opgericht: Dutch Research Institute For Transitions. Daarmee werd hij professor in transities and transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Naast zijn wetenschappelijk werk (lokaal, nationaal en internationaal) wil hij ook een bijdrage leveren aan de maatschappij.

 

Hij wil een weg banen naar een duurzame samenleving. Daarvoor is een ingrijpende omslag, een transitie, noodzakelijk. Met zijn kennis wil hij graag als het ware de spelregels opstellen van hoe dat moet, zodat daarna creatievelingen uit alle hoeken van de maatschappij daarmee aan de slag kunnen. Of het nou om een duurzaam project, regio, of sector gaat.

 

Om Nederland duurzamer te maken heeft hij in 2007 de stichting Urgenda opgericht samen met een groep andere koplopers. Als bestuurslid probeert hij zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in een nieuwe beweging"

Wie niet nadenkt over de toekomst,

zal er nooit één hebben.

Transitiemanagement

sleutel voor een duurzame samenleving

 

Auteur:Jan Rotmans

Jaar: 2006

Druk 2

Aantal pagina's 252

ISBN 9789023239949

 

Onze prijs: €46,50

 

Het creëren van een duurzame samenleving is van levensbelang voor de huidige en toekomstige generaties. Toch krijgt duurzaamheid van de politiek nog steeds niet de aandacht die zij verdient. Transitiemanagement: sleutel voor een duurzame samenleving biedt daarom een vernieuwende en uitdagende kijk op deze grote maatschappelijke opgave.

 

Onze tegenwoordige samenleving is verre van duurzaam; ondanks het veelgeroemde ‘poldermodel’ zijn we er tot nu toe niet in geslaagd de hardnekkige problemen in sectoren als de landbouw, de gezondheidszorg en de energievoorziening het hoofd te bieden. Meer en meer wordt duidelijk dat een duurzame samenleving een echte cultuuromslag vergt. Via transities – maatschappelijke overgangen die tijd, durf en energie vergen – zullen verouderde maatschappelijke systemen (deels) moeten worden afgebroken om vervolgens opnieuw te worden opgebouwd.

 

Dit boek gaat in op de wijze waarop dit noodzakelijke vernieuwingsproces kan worden gestuurd. Het eerste deel behandelt het transitiedenken, inclusief de achterliggende filosofie. In het tweede deel staat het transitiehandelen centraal, aan de hand van een serie praktijkvoorbeelden op de terreinen water, landbouw, energie, de bouwsector, mobiliteit en biodiversiteit. Een inspirerend boek voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de totstandkoming van een nieuwe, duurzame samenleving.

 

Prof. dr. ir. Jan Rotmans is directeur van het International Centre for Integrative Studies (ICIS), een denktank op het gebied van duurzame ontwikkeling aan de Universiteit Maastricht.

 

Hij is trekker van het ‘Kennisnetwerk Systeem Innovaties: transities naar een duurzame samenleving’ (KSI) en één van de grondleggers van transitiemanagement.

 

Herman Wijffels, voorzitter SER:

 

“Transitiemanagement is een vernieuwend concept dat uiting geeft aan de groeiende onderstroom van mensen die zien dat het anders moet en dat het anders kan.”